Cjenik

CIJENA U EURIMA (€) - Apartman, Soba / Dan

 

PREDSEZONA:

SEZONA:

POSEZONA:

Period

Prije 30.06

01.07 - 31.08

Poslije 01.09

Ap 2 (4+1)

60.00

80.00

60.00

Ap 3 (4+1)

60.00

80.00

60.00

Ap 4 (4+1)

60.00

80.00

60.00

Ap 5 (2+2)

60.00

80.00

60.00

Ap 6 (2+2)

60.00

80.00

60.00